STICPAY การโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ - การถอนเงิน

การโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศคืออะไร?
แตกต่างจากการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศอย่างไร?

ตัวเลือกการโอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศช่วยให้คุณสามารถที่จะได้รับเงินจากธนาคารที่ร่วมมือกับ STICPAYในประเทศของคุณ ไปยังบัญชีธนาคารของคุณในสกุลเงินของคุณเองได้
การใช้ระบบธนาคารในประเทศของคุณจะช่วยลดธนาคารตัวกลางที่มีต้นทุนประมาณ 2-3 วันรวมทั้งค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากธนาคารระหว่างประเทศที่สูงขึ้น

ประโยชน์ของการใช้บริการ
ธนาคารในประเทศมีอะไรบ้าง?

สิ่งสำคัญที่สุดคือบริการธนาคารในประเทศช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
สิ่งนี้เป็นไปได้ โดยได้รับเงินโดยตรงจากธนาคารในประเทศที่เป็นหุ้นส่วนกับ STICPAY ซึ่งแตกต่างจากการโอนเงินโดยธนาคารระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนสามารถส่งเงินได้ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิก แทนที่จะใช้วิธีการส่งเงินแบบเดิม ๆ

ตัวอย่าง :
คุณ Hiroshige อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและมีบัญชีธนาคารญี่ปุ่น ในฐานะผู้ใช้ STICPAY เธอไม่เต็มใจที่จะถอนเงินจากสายการธนาคารระหว่างประเทศเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานในการโอนเงิน ขณะนี้ด้วยบริการ "Local Bank Wire" ของ STICPAY คุณ Hiroshige ไม่ต้องลังเลเมื่อถอนเงิน สิ่งที่เธอต้องทำก็คือการเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารของญี่ปุ่นและจะสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ภายในวันเดียวกัน

ประเทศใดที่ฉันสามารถใช้บริการ
ธนาคารในประเทศสำหรับการถอนเงินได้?

บริการธนาคารในประเทศมีให้บริการเฉพาะที่ STICPAY เป็น ครั้งแรกในอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 50 ประเทศที่เปิดใช้งานทั่วโลก หากคุณมีบัญชีธนาคารในประเทศเหล่านี้คุณสามารถได้รับเงินเร็วกว่าธนาคารระหว่างประเทศ

Local bank wire even works in countries where international transfer is very inefficient.

ขณะนี้คุณสามารถใช้บริการธนาคารในประเทศของ STICPAY ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ในหลายประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Supported countries

Philippines

Japan

South Korea

Indonesia

Malaysia

Singapore

China

STICPAY โอนเงินผ่านธนาคารท้องถิ่น - ฝากเงิน

ฉันสามารถใช้โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศเพื่อ
ฝากเงินเข้าบัญชี STICPAY ได้หรือไม่?

ได้ หากคุณมีบัญชีธนาคารในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณสามารถเลือกธนาคารในประเทศสำหรับการฝากเงินเข้าบัญชี STICPAY ของคุณได้

ตัวอย่าง :
Davidอาศัยอยู่ในอังกษและมีบัญชีธนาคารในอังกฤษ ในฐานะผู้ใช้ STICPAY ในประเทศที่ได้รับการรับรอง เขาสามารถฝากเงินเข้าบัญชี STICPAYได้ โดยใช้ธนาคารหุ้นส่วนของเราในอังกฤษ