STICPAY การโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ - การถอนเงิน

การโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศคืออะไร?
แตกต่างจากการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศอย่างไร?

ตัวเลือกการโอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศช่วยให้คุณสามารถที่จะได้รับเงินจากธนาคารที่ร่วมมือกับ STICPAYในประเทศของคุณ ไปยังบัญชีธนาคารของคุณในสกุลเงินของคุณเองได้
การใช้ระบบธนาคารในประเทศของคุณจะช่วยลดธนาคารตัวกลางที่มีต้นทุนประมาณ 2-3 วันรวมทั้งค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากธนาคารระหว่างประเทศที่สูงขึ้น

ประโยชน์ของการใช้บริการ
ธนาคารในประเทศมีอะไรบ้าง?

สิ่งสำคัญที่สุดคือบริการธนาคารในประเทศช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
สิ่งนี้เป็นไปได้ โดยได้รับเงินโดยตรงจากธนาคารในประเทศที่เป็นหุ้นส่วนกับ STICPAY ซึ่งแตกต่างจากการโอนเงินโดยธนาคารระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทุกคนสามารถส่งเงินได้ง่ายๆเพียงไม่กี่คลิก แทนที่จะใช้วิธีการส่งเงินแบบเดิม ๆ

ตัวอย่าง :
คุณ Hiroshige อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและมีบัญชีธนาคารญี่ปุ่น ในฐานะผู้ใช้ STICPAY เธอไม่เต็มใจที่จะถอนเงินจากสายการธนาคารระหว่างประเทศเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานในการโอนเงิน ขณะนี้ด้วยบริการ "Local Bank Wire" ของ STICPAY คุณ Hiroshige ไม่ต้องลังเลเมื่อถอนเงิน สิ่งที่เธอต้องทำก็คือการเพิ่มข้อมูลบัญชีธนาคารของญี่ปุ่นและจะสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได้ภายในวันเดียวกัน

ประเทศใดที่ฉันสามารถใช้บริการ
ธนาคารในประเทศสำหรับการถอนเงินได้?

บริการธนาคารในประเทศมีให้บริการเฉพาะที่ STICPAY เป็น ครั้งแรกในอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 50 ประเทศที่เปิดใช้งานทั่วโลก หากคุณมีบัญชีธนาคารในประเทศเหล่านี้คุณสามารถได้รับเงินเร็วกว่าธนาคารระหว่างประเทศ

Local bank wire even works in countries where international transfer is very inefficient.

ขณะนี้คุณสามารถใช้บริการธนาคารในประเทศของ STICPAY ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ในหลายประเทศที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ประเทศในสหภาพยุโรป

Germany

France

United
Kingdom

Italy

Spain

Netherlands

Belgium

Luxembourg

Sweden

Finland

Denmark

Portugal

Austria

Hungary

Greece

Ireland

Czech

Slovakia

Poland

Lithuania

Latvia

Estonia

Slovenia

Malta

Cyprus

Romania

Bulgaria

Croatia

ประเทศในเอเชีย

Philippines

Singapore

Republic of
Korea

Thailand

Vietnam

Indonesia

Malaysia

Cambodia

ประเทศอื่น ๆ

Oceania
Australia

North America
Canada

South America
Brazil

South America
Peru

Africa
Nigeria

Mena
UAE

STICPAY โอนเงินผ่านธนาคารท้องถิ่น - ฝากเงิน

ฉันสามารถใช้โอนเงินผ่านธนาคารในประเทศเพื่อ
ฝากเงินเข้าบัญชี STICPAY ได้หรือไม่?

ได้ หากคุณมีบัญชีธนาคารในประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณสามารถเลือกธนาคารในประเทศสำหรับการฝากเงินเข้าบัญชี STICPAY ของคุณได้

ตัวอย่าง :
Davidอาศัยอยู่ในอังกษและมีบัญชีธนาคารในอังกฤษ ในฐานะผู้ใช้ STICPAY ในประเทศที่ได้รับการรับรอง เขาสามารถฝากเงินเข้าบัญชี STICPAYได้ โดยใช้ธนาคารหุ้นส่วนของเราในอังกฤษ

ธนาคารในประเทศ - การฝากเงิน
รายชื่อประเทศที่เปิดใช้งาน

ตรวจสอบการอัพเดตรายชื่อประเทศที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ

Japan

Japan

Philippines

Philippines

Indonesia

Indonesia

Vietnam

Vietnam