กระตุ้นธุรกิจออนไลน์ของคุณ

ตัวลือกในการจ่ายเงินหลากหลายจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

บัญชีร้านค้าหนึ่งบัญชี-มีได้หลายบัญชีสกุลเงิน

ค่าธรรมเนียมร้านค้า

คุณส่ง

ลูกค้า (โอนภายใน)

- (2.5% + $0.3, STICPAY fee)

ผู้รับจะได้รับ

โอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ(เงินออก)

- (5%)

ผู้รับจะได้รับ

USD

โอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศ(เงินออก)

- (2%)

ผู้รับจะได้รับ

USD

E-money (เงินออก)

- (1%)

ผู้รับจะได้รับ

USD

ให้บริการบัตรทั่วโลกแก่ลูกค้า ครอบคลุมการบริการสำหรับลูกค้าทั่วโลก

วิธีฝากเงินและค่าธรรมเนียมต่ำ: ฝากโดยตรงกับ STICPAY,ผ่าน Neteller,Skrill,VISA/MASTER,UnionPay หรือ Bitcoin โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ตัวเลือกการถอนเงินในประเทศ(ในท้องถิ่น):ลูกค้าสามารถถอนเงินออกจากธนาคารในประเทศได้ภายใน 1 วันทำการ * ประเทศที่มีการชำระเงินท้องถิ่น (เกาหลี,ฟิลิปปินส์,จีน,อินโดนีเซีย,สิงคโปร์,อินเดีย)

ให้ API ที่สะดวกและพัฒนาเอกสารให้ง่ายสำหรับลูกค้า

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินภายในลูกค้า 1% & 2.5%+$0.3 ให้แก่ร้านค้า

ให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าทุกคน