ส่งเงินกับ
ค่าธรรมเนียมการโอนจริง

คุณส่ง

อัตราแลกเปลี่ยน:

ลูกค้า (โอนภายใน)

- (1%)

ผู้รับจะได้รับ

ร้านค้า (โอนภายใน)

- (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

ผู้รับจะได้รับ

USD

โอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ(เงินออก)

- (5%)

ผู้รับจะได้รับ

USD

โอนเงินผ่านธนาคารภายในประเทศ(เงินออก)

- (2%)

ผู้รับจะได้รับ

USD

เงินเข้า

1%
3.85%
1.5%
3.85%
1%
1%
1%

เงินออก

5%

จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าธรรมเนียมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
โปรดตรวจสอบตารางด้านล่าง

2%
1.3%
1%
1%
1%

ค่าธรรมเนียมการรับส่งภายใน

ลูกค้าถึง ลูกค้า

1%

ลูกค้า ถึง ร้านค้า

2.5% + $0.3

ถอนเงินท้องถิ่น

ประเทศ วิธีถอนเงิน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียม
วงเงินต่อการธุรกรรม
ระยะเวลา

Philippines

Local Bank Wire

PHP

PHP120.00 + 1%

MAX PHP100,000.00
MIN PHP1,500.00

1 to 2 business day

Japan

Local Bank Wire

JPY

¥800 + 1.5%

MAX ¥1,000,000
MIN ¥3,000

1 to 2 business day

South Korea

Local Bank Wire

KRW

₩4,000 + 1.5%

MAX ₩3,000,000
MIN ₩60,000

1 to 2 business day

Indonesia

Local Bank Wire

IDR

IDR20,000 + 1%

MAX IDR25,000,000
MIN IDR250,000

1 to 2 business day

Malaysia

Local Bank Wire

MYR

MYR20.00 + 1%

MAX MYR20,000.00
MIN MYR200.00

1 to 2 business day

Singapore

Local Bank Wire

SGD

SGD3.00 + 1%

MAX SGD5,000.00
MIN SGD40.00

1 to 2 business day

China

Local Bank Wire

CNY

2%

MAX CN¥10,000.00
MIN CN¥100.00

1 to 2 business day